Can we share a membership?

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre, og medlemskap tilkommer kun til privatpersoner som har fylt 16 år. Samme person kan bare inneha ett medlemskap i Lindas Beauty Club, og medlemskapsfordelene gjelder bare ved innkjøp til egen husholdning.