Can I change the interval myself from time to time?

Ja, det kan du gjøre via Din profil. Du har full tilgang til å endre intervall på pakken din, men du kan bare endre utsendelses dato maks 1 mnd frem i tid. Du kan alltid få pakken utsendt fra dags dato hvis du ønsker det.