Hvorfor får jeg ikke fast levering/rabatt på LNDA+LAB?

LNDA+LAB produktene kan kun kjøpes på fast levering i en pakke på minimum 4 produkter. Serien er ikke rabattert foruten i denne pakken, og produktene kan ikke kjøpes med rabatt enkeltvis.