How do I cancel my fixed discount?

Fast rabatt løper automatisk frem til du avslutter på Din Profil. Her har du selv full oversikt over dine faste rabatter. Hvis du velger å avslutte, vil det allikevel stå datoen for når neste pakke skulle ut, men det er fordi du kan velge å starte den igjen innen angitt dato, før den blir avsluttet helt.