How do you go from "Member" to "Premium"?

Når du har oppnådd det som kreves for Premium medlemsnivå vil du bli oppgradert, og nytt medlemsnivå beholdes så lenge ditt kundeforhold opprettholdes i forhold til Premium-status-nivå.

Opp- og nedgradering skjer løpende gjennom året. Det er ingen kjøpskrav for å være kunde/medlem i vår nettbutikk. Premium status gis automatisk som ekstra gode til trofaste kunder og vil på ingen måte belaste eller kreve noe fra kunden.