What is mom?

Momme (forkortet mm) er måleenheten man bruker når man snakker om silkens egenvekt. Dette er en veldig spesifikk måleenhet, og 1 momme tilsvarer 4,3056 gram per kvadratmeter. Det vil si at jo høyere momme silken har, jo høyere vekt har den per kvadratmeter. Silke med 22 momme vil da veie ca. 94,7 gram per kvadratmeter. Regelen er at jo høyere momme, jo mer silke har blitt brukt i produksjonen.

Momme og holdbarhet/bruk:
– 16-19 brukes ofte i tynne bluser (kun håndvask)
– 19 er typisk for nattkjoler og pyjamas (kun håndvask)
– 22-25 er slitesterkt til sengetøy (tåler vaskemaskin)
– 25-30 er meget tungt og og meget kostbart (tåler vaskemaskin)