What is the difference between "ordinary" candles and these candles?

På verdensbasis er 95% av alle duftlys laget med parafin. Parafin utvinnes fra råolje, det er forbundet med dårlig inneklima. Parafinlys avgir flere sotpartikler, er mindre miljøvennlig og mer brannfarlig. Basert på estimerte forbrukstall og karbondioksidutslipp er det regnet ut at dersom vi ikke hadde brukt parafinlys, ville vi redusert klimagassutslippene like mye som ved å fjerne 21 000 biler fra veiene. Dette sier miljøkjemiker i Svanemerket, Kristian Kruse.

Et annet utbredt oljeprodukt i duftlys er soya. Soya brukes i matproduksjon både til dyr og mennesker i store deler av verden. Det er derfor ønsket at man begrenser bruken av dette.

Stearin er vanlig og stearin lager som regel av palmeolje. Som vi vet er denne oljen fra plantasjer i regnskogen som truer den naturlige skogen og økosystemet, så det er veldig viktig at man påser at oljen som brukes er bærekraftig (RSPO sertifisert). Cirka 19 prosent av palmeoljen som produseres for verdensmarkedet er RSPO-sertifisert (kilde: Regnskogfondet)

Våre lys er 100% frie for parafin og soya. De er laget av svensk rapsolje og kokosolje. Vi bruker noen få prosent (under 5%) av palmeolje, som er RSPO sertifisert med høyeste nivå : RSPO Identity Preserved (IP)