Do these lights pollute the indoor environment?

Hver gang du blåser ut et lys, frigjøres sotpartikler – og det påvirker innemiljøet. Overdreven bruk av stearinlys kan gi dårlig inneluft, advarer Folkehelseinstituttet. Av miljømessige årsaker bør du derfor velge de lysene som ikke inneholder parafin. Å velge et lys av 100% stearin er bedre, men å velge et lys av 100% vegetabilske oljer er det aller beste. Dette er fornybare råvarer som bidrar positivt på miljøet. Veldig mye av stearin kommer fra truet palmeolje, noe vi alle ønsker å unngå å bruke. Ikke sant?