Is silk sustainable / environmentally friendly?

Bærekraftige materialer
Alle tekstilmaterialer påvirker miljøet, men noen materialer er bedre ut fra et bærekraftperspektiv. Dette er materialer som er snillere mot mennesker og miljø, og som varer lenger. Silke er et miljømessig bærekraftig og nedbrytbart materiale. Det er heller ikke behandlet med sterke kjemikalier, da dette vil ødelegge silkens naturlige egenskaper og kvaliteter.

Alle våre silkeprodukter har blitt testet og godkjent i henhold til kvalitetsstandarden Øko-Tex 100. Øko-Tex stiller krav til kjemikalieinnhold i ferdige tekstilprodukter. Produkter testet etter Øko-Tex skal ikke inneholde allergifremkallende fargestoffer, klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser og andre helseskadelige stoffer. Produktene må testes for innhold av ulike kjemikalier og fargestoffer, som ikke må overskride de maksimumsverdier som er angitt i Øko-Tex Standard 100. Kravene utvikles på basis av vitenskapelig grunnlag og lovverk i landene hvor Øko-Tex instituttene er representert

Øko-Tex Standard 100 krever at produsenten får utført laboratorietesting av produktene for å sikre at de fastsatte grenseverdier overholdes. Les mer på: http://www.oeko-tex.com/

“Mens vi går kledd i plast fra topp til tå, drysser vi mikroplast over hele verden. Listen over oljebaserte tekstiler som havner i hybelkaninene våre og som forurenser havene er lang. Blant dem er polyester (jukse-silke), akryl, elastan og nylon.” -Ingun Grimstad Klepp, ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO.