It looks like the adult is a little different, why is that?

Naturlig voks vil forandre seg i ulike temperaturer. Naturlige variasjoner i lysets struktur og overflate kan oppstå, og du kan derfor oppleve forskjell på overflaten og på voksen inne lyset. Dette er helt normalt.