Vilkår og betingelser

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

Linda JC AS, Henrik Ibsensgate 100, 0253 Oslo.

Telefon 09 234, E-post kundeservice@lindajc.com, Foretaksnummer 915 318 789 mva

Leveranse

Vi sender våre forsendelser med Posten, Instabox og Helt Hjem. Vi utsteder en ordrebekreftelse som vedlegges alle forsendelser, fakturaen mottar du fra KLARNA på e-post. Vi anbefaler å lastet ned Klarna appen for enkel oversikt- den er super!

Personvern

Du finner vår personvernerklæring her. Denne aksepteres og inngår i Vilkår og betingelser og gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge

Uavhentet pakke/passiv handling

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Dersom du ikke betaler ny frakt, eller ønsker sendingen på nytt vil du bli belastet et gebyr på kr 150,- fra det innbetalte beløp. Restbeløp blir kreditert avhengig av din betalingsmetode.

Dersom du på forhånd melder fra til oss om at du benytter deg av angreretten innen fristen, og du ber Posten om å returnere varen, betaler du for returkostnaden selv. Når vi får returen til oss, så krediterer vi varene. Ønsker du å avbestille en pakke på Fast Levering/ VIP må du skrive eller ringe til oss minst 24 timer i forveien.

Betaling via KLARNA

Hos oss kan du betale med kort, faktura via Klarna og med VIPPS. Betaler du med kort blir beløpet belastet når du fullfører kjøpet. Betaler du med faktura blir fakturaen sendt på mail til deg fra KLARNA (ikke fra Linda JC), og du kan velge å dele opp betalingen din hvis ønskelig, så fremt ikke annet er avtalt. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Om ikke annet fremgår på fakturaen, er faktura- og betalingsoppfølgning overdratt til KLARNA. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Priser

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres.

Porto- og ekspedisjonsgebyr

Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg på hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, så fremt ikke annet er avtalt. Vi gir fri frakt på ordre over kr 2000,-

Angre – og returrett

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må altså produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Vi krediterer hva du betalte for varen, minus frakt, når den kommer til oss.

Returer sendes til:
360 Logistics/ Linda JC AS
Holtbråtveien 143
1449 Drøbak

14 dagers åpent kjøp. Salgsvarer kan ikke returneres.

Emballasjen må være uåpnet og produktet ubrukt. Vi kan ikke ta i mot produkter som er prøvd grunnet hygieniske årsaker.
Send tilbake til oss sammen med angrerettskjema eller et brev. Porto blir ikke refundert om du returnerer en fullgod vare.

Ved heving av kjøp og benyttelse av angrefrist, refunderer vi ordresummen, minus frakt, innen 14 dager fra klagen er mottatt hos oss.

Merk; Etterfølgende leveringer på abonnement/fast rabatt er ikke omfattet av angreretten siden det er den samme varen. Sender du senere leveringer i retur, har vi allerede hatt utgiften med håndtering og sending, og du vil derfor motta en faktura på kr 199 til dekning av administrasjon og forsendelse.

Reklamasjon

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte vår kundeservice.

Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du sende en klage til Forbrukerrådet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo. Du kan også bruke EU-kommisjonens online klageportal selv om denne fortrinnsvis vil være relevant dersom du er en forbruker bosatt utenfor Norge.

Kundens ansvar om riktig adresse

Det er kundens eget ansvar å skrive rett adresse. Kunden må sjekke om adressen stemmer ved utsjekk og betaling. Det er dessverre ikke mulig å endre adresse etter at ordren er lagt da ordrene pakkes tidlig neste virkedag fra vårt lager.

Det er svært viktig at postnummer og gatenummer stemmer, da Posten er meget streng på at disse må være korrekte. Vi fraskriver oss ansvaret om kunden ikke har oppgitt korrekt adresse og vil da vente på en evt retur fra Posten før vi sender ut pakken på nytt. Kunden må selv stå for portoutlegg for ny utsendelse. Kunden kan velge å angre kjøpet, men porto blir da trukket fra ordresum før tilbakebetaling.

C/O adresse viktig om du bor på annen adresse enn din folkeregistrerte

Bor du på en C/O adresse er det viktig at du får med fullstendig navn på den som er folkeregistrert på adressen.

Eksempel:

Stina Johannessen (ditt navn)

C/O Helene Jensen, Sminkeveien 68 (den du bor hos + gate/veinavn)

Fast Rabatt

Linda JC selger et utvalg produkter på løpende abonnementsbasis (fast rabatt), med første levering ved bestilling og videre i henhold til valgt leveringsfrekvens, normalt hver 8. -12. uke. Abonnementet løper til du selv sier det opp, senest 14 dager før ny levering. Oppsigelse gjøres via e-post til kundeservice@lindajc.com eller på din kontoside i nettbutikken. Husk at du må logge inn først.

Lovvalg og verneting av produkter på Fast Rabatt

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

Forbehold og ansvarsbegrensninger

Linda JC tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor Linda JCs kontroll.

Linda JC tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje).

Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt bruk på pakken.

Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 2 måneder før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.

Tilbakebetaling ved e-handel

Det blir i kjøpsøyeblikket informert om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Kan vi ikke levere innen avtalt tid, blir du uten opphold informert om årsaken til forsinkelsen og får oppgitt ny leveringstid. Du har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra Linda JC AS