Tin Oxide

Tinnoksid finnes i mange skimmer-produkter og anses som trygt for bruk i kosmetikk. Mineralet presses sammen med bla. pigmenter for å oppnå forskjellige farger.

2 produkter

Filtrer