Tea-Cocoyl Alaninate

Overflateaktive stoffer (Surfactants ) er forbindelser som brukes i en rekke rengjøringsprodukter for å senke overflatespenningen av vann, noe som i hovedsak gjør molekylene glattere, så de ikke at de binder seg sammen, og heller bindes med olje og fett.

1 produkter

Filtrer