Metylperfluorbutyleter

Syre löser sig dåligt i vatten, varför kemikalier som kallas perfluorkolväten används. De är stabila, oreaktiva kolbaserade föreningar som innehåller fluoratomer. De kan lösa upp 20 gånger mer syre än vatten via bubblor.

Filtrera