Polyakrylat-13

Filmbildande ämnen som PVP, akrylater, akrylamider, metakrylater och olika kopulatorer lämnar en flexibel och sammanhängande film på huden vid applicering. Filmen har vattenbindande egenskaper och lämnar en mjuk känsla. Filmbildande ämnen kan vara svaga hudsensibilisatorer, men detta beror nästan alltid på mängden som används; lägre kvantitet är i allmänhet inte problematiskt.

Filtrera