Calcium Silicate

Kalsiumsilikat, også kjent som kalsiumsilisiumoksid, er et produkt avledet fra kalkstein og kiselgur, og brukes som et antikakingsmiddel som absorberer fuktighet. (Kiselgur eller diatoméjord (diatomitt) er en porøs jordart som ligner på leire.)

2 produkter

Filtrer