Can I change the products in the packages from time to time?

Ja det kan du!

Inne på Din Profil etter pålogging kan man endre innholdet i pakken fra gang til gang. Du kan også bytte til en annen pakke om det passer deg bedre.